PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

Dalam mencapai matlalmat, kami berjanji menyiarkan rancangan-rancangan radio dan TV yang bermutu tinggi bersesuaian dengan dasar-dasar kerajaan dan aspirasi negara, memenuhi citarasa penonton/pendengar melalui:-

  •             Memastikan maklumat yang cepat tepat, padat dan mutakhir.
  •             Memuatkan rancangan bermaklumat dan berunsur pendidikan.
  •             Menerbitkan rancangan hiburan yang berkualiti.
  •             Memupukan nilai-nilai murni.
  •             Sentiasa bersikap positif dan terbuka.